Onze organisatie

Bestuur

bestuur PC GVO

dhr. W. Büdgen (secretaris)

namens de orthodoxe kerken

PC GVO

mevr. E. Vink (penningmeester)
namens de vrijzinnige kerken 

bestuur PC GVO

drs. H. Pol (voorzitter a.i.)
op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Overleg Schoolzaken

bestuur PC GVO

mw. E. van de Werfhorst
op voordracht van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 

Statuten

Statuten 2020