Onze organisatie

Bestuur

voorzitter bestuur PC GVO

ds. L.M. Bal (voorzitter)

op voordracht van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

bestuur PC GVO

dhr. W. Büdgen (secretaris)

namens de orthodoxe kerken

PC GVO

mevr. E. Vink (penningmeester)
namens de vrijzinnige kerken 

bestuur PC GVO

drs. H. Pol
op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Overleg Schoolzaken

bestuur PC GVO

mw. E. van de Werfhorst
op voordracht van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond