Onze organisatie

Bestuur

bestuur PC GVO

dhr. W. Büdgen (secretaris)

namens de orthodoxe kerken

PC GVO

mevr. E. Vink (penningmeester)
namens de vrijzinnige kerken 

bestuur PC GVO

drs. H. Pol (voorzitter a.i.)
op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Overleg Schoolzaken

dhr. J. Noteboom
op voordracht van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 

dhr. H. Wilbers

op voordracht van de Kleine Synode Protestantse Kerk

Ds. S. Bijl

op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Overleg Schoolzaken

Statuten

Statuten 2020