Wie zijn we

Onze organisatie

 

De stichting Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs is werkgever van docenten die dit onderwijs door heel Nederland verzorgen.

Bij de stichting werken zo'n 220 docenten. Zij worden begeleid en aangestuurd door een team van 10 regiobegeleiders. Deze leidinggevenden zijn in hun regio aanspreekpunt voor ons onderwijs. We kennen 3 regio's: noord, midden en west. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk en stelt het beleid van de organisatie vast. Voor de medezeggenschap van de medewerkers is er een OR. Bestuur, plaatselijke en regionale medewerkers worden ondersteund door het landelijk bureau PC GVO in Utrecht.

Betekenisvol in het werk wat we doen; Betrouwbaar in ons handelen; Betrokken op elkaar en de ander.

CIO-Onderwijs

Vanaf augustus 2009 wordt het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs gefinancierd door het Ministerie van OCW. In dat jaar is de Stichting Protestants Centrum GVO opgericht vanuit het CIO-O. Dat is de commissie onderwijs van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Plaatselijke werkgroepen

Op plaatselijk niveau zijn plaatselijke kerken, commissies of IKOS-afdelingen vaak al van oudsher betrokken bij ons onderwijs en de docenten die GVO-lessen geven. We noemen al deze plaatselijk betrokken organisaties werkgroepen. Zij ondersteunen het werk van de docent ter plaatse. De betrokkenheid van hen kan op verschillende manieren vorm krijgen.