De leerling centraal

Onze docenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen. De lessen dragen bij aan begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen. De leerlingen worden zo voorbereid op hun eigen rol in de multiculturele en multireligieuze samenleving. In de lessen schenken we aandacht aan bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen. De wijze waarop dit binnen de openbare school gebeurt vraagt specifieke deskundigheid. Daarin zijn en worden onze docenten geschoold.

Verhalen leven

Verhalen zijn belangrijk in de GVO-lessen. Omdat de bijbel vol staat met prachtige verhalen. Omdat verhalen helpen om je in te leven in anderen. En omdat kinderen verrijkt worden als ze hún verhaal spiegelen aan andere verhalen.

"Iedere week probeer ik mijn lessen zo te geven dat mijn leerlingen en ik op ontdekkingstocht gaan in die wondere wereld van geloof, God en de Bijbel met al haar personages en schatten die ook voor hen relevant zijn. Een wekelijks avontuur!"

Kaders en doelen

Omdat protestants Nederland gekenmerkt wordt door verschillende benaderingen, kan de aanpak per docent verschillen. Met respect voor deze verschillen vertegenwoordigen de docenten de gehele breedte van protestants-christelijk Nederland: van orthodox tot vrijzinnig. We hebben een gemeenschappelijk kader ontwikkeld, waarbinnen de lessen worden gegeven. Dit is te lezen in de notitie ‘Krijtlijnen voor PC GVO‘.

Doelen

Voor de lessen zijn daarnaast vier doelen geformuleerd, die altijd in de lessen terug te vinden zijn. Dit zijn:

  1. Verhalen
  2. Betekenis geven
  3. Vieren en ontmoeten
  4. Re-ageren