Peter Clark

Peter Clark, vertrouwenspersoon

Sigrid Segeren, vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is anders. Overal komen ervaren ongewenste omgangsvormen voor. Elke medewerker heeft een verschillende opvatting over wat voor hem/haar ongewenst gedrag is. Gedacht kan worden aan agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten (roddelen, sociaal isoleren, lichamelijk geweld, dreigementen, werken onaangenaam maken, bespotten) en discriminatie (naar godsdienst (geloof), levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid).

Taken vertrouwenspersonen

Opvang van medewerkers en adviseren aan het management zijn de sleuteltaken van de vertrouwenspersonen. De gesprekken met de vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon doet niets, wat jij als melder van ongewenst gedrag niet wil. In een gesprek kun je sparren hoe je de ontstane situatie op kan lossen, wat je eventueel als vervolgactie wilt en wat daar de verschillende opties in zijn.

Bespreek zaken die je opvallen en dwarszitten met de vertrouwenspersoon. Een prettige werkplek waar je veilig kunt werken is belangrijk!

Klachtenregeling

Hier kun je de klachtenregeling van PC GVO lezen.