Vertegenwoordiging van medewerkers

Het kan hierbij gaan over de correcte uitvoering van de cao, het invloed hebben op de invoering van nieuw beleid of veranderingen in de organisatie. De bestuurder is wettelijk verplicht om belangrijke beslissingen binnen de organisatie te bespreken met de OR. Het kan gaan om informatieplicht, een adviesvraag of de vraag om instemming. Ook heeft de OR het recht om een initiatiefvoorstel in te dienen bij de bestuurder. Informatie uit de achterban is daarbij essentieel.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Stichting Protestants Centrum GVO wordt gevormd door werknemers van PCGVO.

Contact opnemen met de OR is mogelijk via or@pcgvo.nl.

Neem contact met ons op