dhr. H. Wilbers (voorzitter)

op voordracht van de Kleine Synode Protestantse Kerk

dhr. W. B├╝dgen (secretaris)

namens de orthodoxe kerken

mevr. I. van den Boogaart

dhr. J. Noteboom
op voordracht van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond

Ds. S. Bijl

op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Overleg Schoolzaken

Statuten