Centrum voor Vormingsonderwijs

De voorzitter van het bestuur van PC GVO maakt deel uit van het bestuur van het Centrum voor Vormingsonderwijs. Daarin zijn alle organisaties die GVO en HVO aanbieden vertegenwoordigd. De uitgave ‘Kompas voor het leven’ geeft een inkijkje in het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Vanuit het Centrum van Vormingsonderwijs wordt contact met het Ministerie van OCW onderhouden.

Convenant

Met drie organisaties uit het Openbaar Onderwijs is door het Centrum voor Vormingsonderwijs een convenant afgesloten. Het gaat om een convenant met VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijk platform CBOO. Met dit convenant wordt benadrukt aan het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs dat op basis van de wet wordt aangeboden van grote waarde is en dat de betrokken organisaties zich hiervoor in willen zetten.