Werken bij

Nascholing

Professionaliteit, deskundigheid van onze docenten vinden we erg belangrijk. We organiseren daarom ieder jaar nascholing gericht op de competenties die nodig zijn voor het geven van een goede GVO-les. Dat betekent aandacht voor de vakinhoud en pedagogisch-didactische vaardigheden, maar ook intervisie maakt er deel van uit.

Nascholingsaanbod

De nascholing heeft voor alle docenten die GVO-lessen geven een verplicht karakter. Dat betekent dat je afhankelijk van de omvang van je functie een bepaald aantal cursussen dient te volgen. 

Op https://www.vonkt.nl/scholing vind je de cursusbeschrijvingen, data en tijden. Via VONKT is het mogelijk om je voor de cursussen in te schrijven. 

Studiedag 

Om het jaar wordt er een studiedag gehouden voor alle docenten. Met deze dag willen we inspireren, groeien in deskundigheid en ruimte bieden voor onderlinge ontmoeting. Het bezoeken van een studiedag behoort ook tot de nascholing.