Werken bij

Opleiding tot vakdocent

Competenties 

Voor vakdocenten godsdienstig vormingsonderwijs is het document 'Competente vakdocenten GVO en HVO voor de openbare basisschool’ opgesteld waarin de competenties zijn omschreven. 

De competenties zijn verdeeld in:
- algemene competenties voor alle GVO- en HVO-docenten
- een aanvulling met specifieke vakinhoudelijke competenties van de specifieke werkgevers. Voor PC GVO zijn dat de hermeneutische en missionaire competentie.

Opleiding GVO en HVO

Met ingang van september 2018 verzorgt Stichting Dienstencentrum GVO en HVO een interne opleiding voor  GVO-en HVO- docenten. De opleiding omvat een gemeenschappelijk (sector-breed) en een denominatief deel.

 

Gemeenschappelijk opleidingsdeel

In het gemeenschappelijke opleidingsdeel maakt de student kennis met de eigen aard van GVO en HVO. Hij/zij leert zich bewegen in de werkcontext van GVO- en HVO-docenten. De docentcompetenties, die de overheid heeft geformuleerd, vormen een rode draad.

 

Het gemeenschappelijke opleidingsdeel is als volgt opgebouwd:

  • Module 1. Visies op vorming (56 uren studiebelasting)

  • Module 2. GVO en HVO in relatie tot het openbaar onderwijs (28 uren studiebelasting)

  • Module 3. GVO en HVO in relatie tot omliggende vakgebieden (28 uren studiebelasting)

De vakliteratuur, die in het gemeenschappelijk deel van de opleiding wordt bestudeerd, komt wat abstractieniveau betreft overeen met (post-)hbo-niveau.

 

Denominatief opleidingsdeel

Denominaties bieden, in vervolg op het gemeenschappelijke opleidingsdeel, denominatieve modules aan. In het denominatieve opleidingsdeel wordt met name de vakinhoudelijke competentie uitgediept. Ook het praktijkdeel van de opleiding valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de diverse denominaties.

In principe loopt de denominatieve module van PC GVO van januari 2019 tot en met december 2019.

In het denominatieve opleidingsdeel zijn soms vrijstellingen mogelijk. De criteria hiervoor worden in najaar 2018 vastgesteld.

 

Cursusinformatie

Contactdagen gemeenschappelijk deel:

De contactdagen van het gemeenschappelijk deel zijn in de 2e (volle) week van de maand:

 

  • groep 1: woensdag (15:00-21:00 uur)

  • groep 2: zaterdag (10:30-16:30 uur)

 

De groepen starten op 12 en 15 september 2018.
Plaats: Johannescentrum, Utrecht (Overvecht).

Contactdagen denominatief deel (onder voorbehoud):

Voor het denominatieve opleidingsdeel is er naar verwachting één opleidingsgroep, met als contactdagen: elke tweede woensdag van de maand van 15.00u-20.00u.

Streefdatum voor de start van het denominatieve deel is 9 januari 2019.

Plaats: Johannescentrum, Utrecht (Overvecht).

 

Meer informatie: Barbara Bas, 030-7604809 of stuur een mail naar info@gvoenhvo.nl (t.a.v. Barbara Bas)

Inschrijven: Jik van der Laan, 058-2441894 of stuur een mail naar j.vdlaan@vonkt.nl

 

Een inschrijving voor het gemeenschappelijk deel behelst ook een inschrijving voor het denominatieve deel.