Context

Je voert je werk uit op een openbare basisschool, maar je bent in dienst van de stichting PC GVO (protestants godsdienstig vormingsonderwijs). Je wordt aangestuurd door een regiobegeleider. In veel plaatsen wordt je werk ondersteund door plaatselijke werkgroepen. Dat kunnen bijvoorbeeld kerkenraden, speciale commissies of IKOS-afdelingen zijn.

Doel van de functie

Je geeft lessen godsdienstig vormingsonderwijs. Daarbij breng je leerlingen in contact met hoofdmomenten (bijbelverhalen, feesten, rituelen en symbolen) van de joods-christelijke traditie. Daarmee draag je bij aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere levensbeschouwingen.

"De verhalen uit de joods-christelijke traditie zijn erg waardevol voor de morele opvoeding van ieder kind. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen blijvend doorgegeven worden. GVO en HVO is een enorme verrijking voor de openbare basisschool."

Competenties

Voor vakdocenten godsdienstig vormingsonderwijs is het document ‘Competente vakdocenten GVO en HVO voor de openbare basisschool’ opgesteld waarin de competenties zijn omschreven. De competenties zijn verdeeld in:

  • algemene competenties voor alle vormingsdocenten
  • specifieke vakinhoudelijke competenties van de specifieke werkgevers. Voor PC GVO zijn dat de hermeneutische en missionaire competentie.