Docenten laten leerlingen kennismaken met godsdienst en de invloed daarvan op onze cultuur. Tegelijkertijd worden leerlingen uitgedaagd hun eigen levensbeschouwelijke vragen te stellen en hierover gedachten te vormen. Docenten hebben een jaarplan voor de lessen maar hebben ook aandacht voor gebeurtenissen in de wereld en in het leven van de kinderen zelf.

"Als ze aan mij vragen wat ik dan geloof, vertel ik wel vanuit welke inspiratie ik leef. Maar ik laat vooral de kinderen aan elkaar vertellen wat ze ervaren en vinden."

Enkele lesthema's

Anders zijn

Leerlingen leren door het verhaal van Abraham over de durf om anders te zijn. Ze denken na over de vraag hoe het is om anders te zijn.

Ieder mens is uniek

Leerlingen gaan in gesprek hun sterke en zwakke kanten en het verschil tussen leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon.

Verwachten

Leerlingen maken kennis met het thema ‘verwachting’ en wisselen van gedachten over hoe zij zelf toeleven naar bepaalde gebeurtenissen. De leerlingen leren dat Advent vooraf gaat aan Kerst als tijd van verwachting.

Een nieuwe start

Leerlingen denken na over de symbolische betekenis van water en maken kennis met het ritueel van de doop aan de hand van het verhaal van de doop van Jezus.

Water en de regenboog

Leerlingen leren wat de betekenis van de regenboog is voor christenen. Zij bespreken hoe het verhaal van de zondvloed hen kan helpen bij het omgaan met momenten waarop zij teleurgesteld zijn in mensen.

Weer veilig

Leerlingen horen in een bijbelverhaal dat God aan het Joodse volk ruimte gaf om te leven en zichzelf te zijn. Leerlingen onderzoeken welke ruimte zij zelf nodig hebben om te leven.