Werkgroepen

Wat doet een werkgroep

De werkgroep zal haar taak afstemmen op de plaatselijk context. Er zijn daarom landelijk gezien veel verschillen tussen werkgroepen en hoe zij hun taak vormgeven. 

Taken werkgroep

Het belangrijkste van het werk van een werkgroep is de verbinding met docenten GVO en de regiobegeleiders. Een goede samenwerking tussen werkgroep, docenten en regiobegeleiders is een belangrijke ondersteuning voor GVO op de openbare basisschool. De taken van een werkgroep richten zich op inspireren, adviseren en faciliteren van GVO.

Inspireren

  • Het voeren van het gesprek over de inhoud van het godsdienstig vormingsonderwijs met de docent.
  • Betrokkenheid bij de docenten van Protestants GVO, bijvoorbeeld in kerkdiensten en door andere vormen van geestelijke en sociale ondersteuning.
  • De docenten opnemen in relevante netwerken van kerkelijk werkers of in het jeugdwerk van de kerken.

Adviseren

  • Contacten onderhouden met en adviseren van de regiobegeleider bij vacatures of langdurige vervanging. Dit is te lezen in het document 'Aanstelling docenten'.
  • Adviezen geven vanuit de bekendheid met de plaatselijke situatie aan de regiobegeleider en aan het bureau over wenselijkheden en mogelijke verbeteringen van het GVO (klankbord- en signaalfunctie).

Faciliteren

  • Ouders en ouderorganisaties informeren over de mogelijkheid om GVO aan te vragen en/of scholen wijzen op de mogelijkheid dit aan de ouders aan te bieden.
  • Contacten onderhouden met scholen, met ouders en ouderorganisaties waarvan de kinderen GVO volgen en met de vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken.

 

Declaraties

Een aantal plaatselijke werkgroepen declareert de werkzaamheden voor PC GVO. 

U kunt de volgende formulieren invullen en opsturen naar ons bureau: