Wat we doen

Meerwaarde voor scholen

De GVO-lessen dragen bij aan het kritisch en onafhankelijk leren denken, zodat de kinderen zich ontwikkelen als mens tussen andere mensen en respect leren hebben voor de manier waarop mensen in het leven kunnen staan.

De school krijgt vakdocenten

  • onze vakdocenten leveren een eigen bijdrage aan het welzijn van de kinderen
  • aan de inzet van vakdocenten PC GVO zijn geen kosten verbonden
  • onze vakdocenten hebben expertise waarover de school zelf niet of in mindere mate beschikt
  • de school kan zijn identiteit als basisvoorziening voor ouders met verschillende levensovertuigingen duidelijker tonen
  • we hechten aan een goed contact en afstemming met de school en de groepsleerkrachten

Lessen GVO en HVO zien wij als een hele waardevolle aanvulling op onze eigen lessen op school

Kwaliteit

Wij hechten aan kwalitatief goede lessen en kwalitatief goede docenten. Dat betekent dat: 

  • onze docenten bekwaam zijn en voldoen aan de eisen die de Wet BIO stelt (Wet beroepen in het onderwijs)
  • onze docenten beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van godsdienstig vormingsonderwijs op de openbare basisschool
  • onze docenten bevlogen zijn voor hun vak
  • onze docenten jaarlijks gebruik maken van eigen nascholingsaanbod en intervisie volgen  
  • docenten professioneel begeleid worden door een regiobegeleider, die ook voor scholen aanspreekpunt is