Wat we doen

Vormingsonderwijs

Iedere leerling op de openbare basisschool heeft recht op godsdienstig vormingsonderwijs. Dit recht is vastgelegd in de Wet op het Primair onderwijs in artikel 5051 en 184b.

Vorming

Bij vorming op basisscholen gaat het er om dat leerlingen werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving. Dat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven. Door de vaardigheden en ideeën die ze tijdens de lessen opdoen zullen ze steviger in hun schoenen staan; ze hebben geleerd om hun eigen mening te formuleren.

juf, ik vond het mooi dat je zei dat Pasen een mysterie is. Iedereen mag op zijn eigen manier over die mysteries denken. En als we er met elkaar over praten, leren we weer van elkaar.

Vormingslessen aanvragen

Op veel openbare scholen krijgen leerlingen wekelijks een lesuur PC GVO. Bij zeven of meer aanmeldingen komt een vakdocent van ons de lessen geven. De directeur van de school inventariseert de aanvragen van de ouders. De school probeert de lessen zo in te roosteren dat de leerlingen geen kernvakken missen. Voor ouders en scholen zijn er geen kosten verbonden aan de lessen. 

 

U wilt graag dat uw kind op school godsdienstig vormingsonderwijs kan volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. De school biedt dit vormingsonderwijs al aan.

U kunt uw kind dan elk schooljaar intekenen. 

2. De school biedt nog geen vormingsonderwijs aan.

U kunt de directeur van de school vragen om het vormingsonderwijs van uw keuze aan te bieden. De directeur zal dan onderzoeken of nog meer ouders geïnteresseerd zijn en nagaan of er een docent beschikbaar is om dit onderwijs te geven.

3. Contact opnemen met de Medezeggenschapsraad.

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Daarin praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad kan ook meedenken en beslissen over het aanbieden van godsdienstig vormingsonderwijs. U kunt bij de schoolleiding en bij de medezeggenschapsraad informeren naar de mogelijkheden.