Werkgroepen

Wat is een werkgroep

 

 

Op plaatselijk niveau zijn kerken, commissies of IKOS-afdelingen vaak al van oudsher betrokken bij GVO onderwijs en de docenten die de lessen geven. We noemen al deze plaatselijk betrokken organisaties werkgroepen. Zij ondersteunen het werk van de docent ter plaatse. 

Betrokken vrijwilligers

In de werkgroepen zitten actieve vrijwilligers die GVO in hun eigen omgeving willen ondersteunen en die goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs. Mensen die de plaatselijke scholen kennen, zoals bijvoorbeeld ouders met kinderen op een openbare basisschool. De werkgroep kan zo een verbindende schakel vormen. 

Samenwerken in de regio

Naast het samenwerken op plaatselijk niveau zijn er ook werkgroepen die de krachten bundelen op regionaal niveau. 

Adviesraad

De adviesraad vormde tot oktober 2017 een platform voor de werkgroepen die betrokken zijn bij het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. De adviesraad fungeerde als adviesorgaan, klankbord en denktank voor het bestuur PC GVO.