Wie we zijn

Over ons

Wij verzorgen lessen godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. De lessen gaan over thema's uit het leven van de kinderen. Die verbinden we met bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen. Zo ervaren kinderen wat het geloof in God kan betekenen voor mensen van toen en kinderen van nu.

Een eigen antwoord

We helpen kinderen een eigen antwoord op levensvragen te vinden. Daarvoor creëren we een veilige lesomgeving waarin de kinderen met speciale lesmethoden en door diverse werkvormen geïnspireerd en uitgedaagd worden na te denken over wat echt belangrijk is. De lessen dragen bij aan het kritisch en onafhankelijk leren denken, zodat de kinderen zich ontwikkelen als mens tussen andere mensen en respect leren hebben voor de manier waarop mensen in het leven staan.

Het goede willen zien in mensen en in de wereld, dat is een waardevolle basis die ik de kinderen graag meegeef.

Vakdocenten

Godsdienstige vormingslessen worden gegeven door vakdocenten. Zij moeten voldoen aan de wet BIO en bezitten de vakinhoudelijke competenties voor protestantse GVO-docenten. Onze docenten zijn niet verbonden aan de openbare school. Dat betekent dat zij wel voor hun overtuiging uit kunnen komen, maar nooit zullen proberen kinderen over te halen om hetzelfde te geloven als zijzelf.  

Juf, u kunt goed verhalen vertellen! Waar gaan we het vandaag over hebben?

PC GVO les

Wij helpen kinderen om

  • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen

  • vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie, feestdagen en rituelen

  • uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;

  • als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.