Regiobegeleider

Wil jij een hele leuke baan?

Stichting PC GVO zoekt een regiobegeleider 

Word jij de spin in het web van Regio Midden? 


 

 

De vacature

 • Regiobegeleider bij PC GVO voor Regio Midden
 • Aanstelling van 0,6000 wtf
 • Inschaling in A11-schaal van het Primair Onderwijs
 • Werkdagen: in overleg
 • Start: bij voorkeur per 01-10-2022

 

De functie

De regiobegeleider werkt in de regio samen met twee directe collega’s.

Samen begeleiden zij een team van circa 60 vakleerkrachten.

Deze vakleerkrachten verzorgen Protestants Vormingsonderwijs op zo’n 180 Openbare Basisscholen in de regio van Hardenberg, Woerden, Alblasserdam, Wijk & Aalburg, Nijmegen, tot Losser.

De drie regiobegeleiders stellen samen een regioplan op en dragen zorg voor de uitvoering daarvan.

Wat wij vragen

 • een warm hart voor mensen;
 • leidinggevende en managementvaardigheden vanuit relevante werkervaring;
 • vakinhoudelijke (theologische), didactische en pedagogische kennis met name op het gebied van (Protestants) godsdienstig vormingsonderwijs;
 • inzicht in de organisatie- en werkwijze van het Openbare Primair Onderwijs;
 • inzicht in de organisatie- en werkwijze van de Sector voor Vormingsonderwijs;
 • invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • communicatieve en verbindende vaardigheden;
 • ondernemend en samenwerking zoekend;
 • flexibele instelling;
 • kritisch en creatief denkvermogen;
 • een open geloofsovertuiging;
 • betrokken lid van een Protestantse geloofsgemeenschap;
 • in het bezit van rijbewijs en de beschikking hebbend over een auto.

 

Werkzaamheden

1. Plannen en organiseren

Zorg dragen voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen de regio en de daarbij behorende nascholing, werving en selectie. Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen genereren om deze doelen te bereiken.

2. Communiceren

Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk, helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Afhankelijk van de situatie of het doel een passende wijze van communiceren gebruiken (mondeling, schriftelijk etc.).

3. Leidinggeven

Het begeleiden, coachen, instrueren, faciliteren, ondersteunen en motiveren van vakleerkrachten bij de uitvoering van hun werk en in hun professionele ontwikkeling. Het voeren van ontwikkelings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Het bepalen van doelstellingen en kwaliteit en er zorg voor dragen dat vakleerkrachten bijdragen aan het realiseren hiervan.

Het aansturen van (onderwijsvernieuwings-) processen en projecten.

4. Proactief handelen

Het signaleren van trends, knelpunten en kansen binnen en buiten de organisatie. Anticiperen en uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen binnen een context van permanente samenwerking met diverse partijen.

Latente behoeften zien en in staat zijn deze te vertalen in visie en concrete ontwikkelingen.

Kritisch en creatief denken. Risico’s durven nemen.

5. Klantgericht en flexibel handelen

Contacten aangaan, onderhouden en uitbouwen.

Het waarborgen dat de dienstverlening van het team op korte en lange termijn aansluit bij de marktontwikkeling en -eisen.

Als spin in het web soepel bewegend reageren op vragen, wensen, behoeften en belangen van interne en externe partners.

6. Verstaan

Het samen met de vakleerkrachten en partners binnen de sector gestalte geven aan levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de context van de openbare basisschool.

Gesprekken initiëren en bijdragen leveren aan het ontwikkelen van de vertaalslag die gemaakt wordt tussen de Bijbel en de Christelijke traditie enerzijds en de leefwereld van de leerling anderzijds om te komen tot betekenisvol onderwijs.

Het inbrengen van actuele expertise vanuit de godsdienstpedagogiek en -didactiek.

 

Context

De werkzaamheden worden verricht voor de Stichting Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) te Utrecht.

De regiobegeleiders vormen samen met de directeur en staf het managementteam. Aan de managementtafel wordt voor PC GVO operationeel, strategisch en tactisch beleid ontworpen en bepaald.

De standplaats van de regiobegeleider is de eigen woning. Overleg vindt deels digitaal, deels fysiek op het hoofdkantoor i n Utrecht en elders plaats.

 

PC GVO is samen met 6 partners (denominaties) verenigd in de Sector voor Vormingsonderwijs (www.vormingsonderwijs.nl).

De sector faciliteert lessen Humanistisch, Hindoeïstisch, Boeddhistisch, Joods, Rooms-Katholiek, Islamitisch en Protestants Vormingsonderwijs.

De regiobegeleider vertegenwoordigt de sector in de regio en op landelijk niveau.

De lessen worden per denominatie door vakleerkrachten verzorgd binnen het openbaar (waarom schuine letters) Primair Onderwijs.

Op een groeiend aantal scholen werken de diverse denominaties nauw samen met lessenseries binnen een ‘Samenwerkingsvorm’.

 

Wat wij bieden

Een boeiende en dynamische functie in een organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal kennen.

Deskundige en collegiale begeleiding en een inwerktraject op maat èn op de werkvloer.

Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sectorbrede CAO voor GVO en HVO.

De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen.

De functie is ingedeeld in de A11-schaal van het Primair Onderwijs.

De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de twee regiobegeleiders van Regio Midden:

Mocht je, met oog op de vakantieperiode, niet direct contact krijgen, dan vragen wij je een whatsapp te sturen met vermelding van je naam, telefoonnummer en ‘sollicitatie Regiobegeleider Midden’. Wij nemen daarna z.s.m. contact met je op.

 

Reageren

Je kunt je schriftelijke motivatie mèt CV mailen t/m donderdag 25 augustus 2022 naar Marjon Jongsma, m.jongsma@pcgvo.nl met als onderwerp ‘sollicitatie Regiobegeleider Midden’.

 

Procedure

De briefselectie vindt plaats op vrijdag 26 augustus 2022.

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 31 augustus 2022, overdag, in Utrecht.

De tweede gespreksronde vindt plaats op dinsdagmorgen 6 september 2022 in Utrecht.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een man.