Vacature beleidsmedewerker (na-)scholing PC GVO

Wie zijn wij
Het Centrum voor Vormingsonderwijs verzorgt op openbare basisscholen lessen godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Deze lessen worden wekelijks door vakdocenten gegeven vanuit zeven verschillende stichtingen. Jij zult je werkzaamheden met name verrichten voor de stichting Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) in Utrecht. Er zijn 200 vakleerkrachten werkzaam bij PC GVO die +/- 1700 lessen per week verzorgen op +/- 750 openbare basisscholen.

 

Context

De scholing en nascholing van vakleerkrachten Protestants Vormingsonderwijs is een essentieel onderdeel van de stichting PC GVO. Via de (na-)scholing onderhouden de ca. 200 vakleerkrachten hun bekwaamheidseisen en ontwikkelen zij hun vakman/vrouwschap vanaf die basis. De vakleerkrachten worden aangestuurd door een managementteam (MT) bestaande uit 9 regiobegeleiders en de directeur. Het inhoudelijke (na-)scholingsaanbod komt tot stand in samenwerking met regiobegeleiders, lectoraat PC GVO en partnerorganisaties. Nadat het (na-)scholingsaanbod tot stand is gekomen, volgt de organisatie ervan door derden (o.a. VONKT).

 

Het werkterrein van de medewerker bevindt zich op de inhoud, opzet en kwaliteit van de (na-)scholing die wordt aangeboden door PC GVO. De medewerker treedt daarnaast op als vertegenwoordiger van de stichting in de sectorbrede opleiding Vormingsonderwijs en neemt zitting in de kenniskring van het lectoraat. De medewerker scholing valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

 

Verantwoordelijkheden

 1. Ontwikkelen van strategisch beleid ten aanzien van (na-)scholing PC GVO;
 2. Ontwikkelen van denominatieve modules voor de scholing van nieuwe docenten;
 3. Ontwikkelen van kwaliteits- en waarderingscriteria voor het inhoudelijke (na-)scholingsaanbod;
 4. Mee-ontwikkelen van sectorbrede modules Vormingsonderwijs;
 5. Vertalen van trends en signalen uit het onderwijs- en werkveld naar het (na-)scholingsaanbod;
 6. Aandacht voor ontwikkelingen ten aanzien van relevante wet- en regelgeving en hierover advies uitbrengen richting MT;
 7. (Na-)scholingsaanbod sluit aan op de kerndoelen van PC GVO;
 8. Borgen van de identiteit van PC GVO in het (na-)scholingsaanbod;
 9. Aansluiten opzet en aanbod van (na-)scholing op de behoefte van vakleerkrachten en het MT;
 10. Verantwoordelijk voor de evaluatie van de (na-)scholing;
 11. Verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen de sectorbrede opleiding Vormingsonderwijs.

 

Kennis en vaardigheden

 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau;
 • Kennis van onderwijskunde en theologie (m.n. hermeneutiek);
 • Kennis van het (openbaar) onderwijsveld en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • Projectmatig werken;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
 • Actieve betrokkenheid bij een christelijke geloofsgemeenschap;
 • Open houding naar verschillende invullingen van geloofsbeleving/pluriformiteit.

 

Contacten

 • Met het MT;
 • Met de lector en kenniskring;
 • Met de inhoudelijk betrokken collega’s van de andere denominaties;
 • Met inhoudelijke uitvoerders van (na-)scholing;
 • Met de partners die de uitvoering van de (na-)scholing verzorgen.

 

Wij bieden:  

 • een jaarcontract voor 0,4 fte met uitzicht op verlenging 

 • inschaling CAO PO, schaal OOP – 10 (€2.572,- tot €4.265,-)

 • goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO. 
   

Sollicitatie met CV insturen vóór 10 mei 2022 per email naar info@pcgvo.nl.
De sollicitatiegesprekken zullen op vrijdag 20 mei 2022 (ronde 1) en maandag 23 mei 2022 (ronde 2) plaatsvinden. 

Heb je nog vragen? Informatie kan worden ingewonnen bij dhr W. Knoester, directeur PC GVO tel. 030 760 4808 (ma – t/m donderdag). 

Zie verder:           www.pcgvo.nl

                              www.vormingsonderwijs.nl