Vakleerkracht Leusden

PC GVO zoekt een vakleerkracht Protestants Vormingsonderwijs in Leusden

 

 • 13 lessen per week à 45 minuten;
 • op Openbare Daltonschool ’t Palet in Leusden;
 • aan groep 3 t/m 8;
 • op dinsdag en donderdag;
 • voor 0,4329 fte;
 • met ingang van 1 februari 2022 of zo spoedig mogelijk daarna.

 

De functie

Als vakleerkracht Protestants Vormingsonderwijs geef je les aan groepen en begeleid je leerlingen in hun levensbeschouwelijk ontwikkeling.

Je brengt de leerlingen in contact met de verhalen, de feesten, de rituelen en symbolen uit de Protestantse traditie en je laat de leerlingen de waarde ervan onderzoeken en ontdekken voor hun eigen leven. Dit alles vanuit respect voor verschillende sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden.

In je lessen creëer je een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je stimuleert de sociale vaardigheden vanuit een open houding ten aanzien van diversiteit.

 

De context

Op ’t Palet in Leusden wordt Vormingsonderwijs ‘Filosofie’ genoemd. Je werkt hierbij nauw samen met de ervaren vakleerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs.

Jullie geven ieder les aan een halve lesgroep en wisselen na een half jaar van subgroep. Zo krijgen de leerlingen het ene half jaar filosofie vanuit Humanistisch perspectief en het andere half jaar vanuit Protestants perspectief ingevuld.

Samen met je humanistische collega stem je thema’s en inhoud af. Ieder zet vanuit de eigen traditie (spiegel-)verhalen en activerende werkvormen in om tot filosoferen te komen.

In het voor- en in het najaar werken de leerlingen van groep 7 en 8 vier weken aan een levensbeschouwelijk onderzoek onder begeleiding van de vakleerkrachten.

Het Protestants Vormingsonderwijs wordt lokaal ondersteund door de Plaatselijke Werkgroep Amersfoort/Leusden. Dit is een samenwerkingsverband tussen een afvaardiging vanuit de Amersfoortse Raad van Kerken en vanuit de Protestantse Kerkelijke Gemeenten in Leusden.

De vakleerkrachten Protestants Vormingsonderwijs zijn in dienst van de stichting PC GVO (www.pcgvo.nl). Er wordt met andere denominaties samengewerkt binnen het Centrum voor Vormingsonderwijs (www.vormingsonderwijs.nl).

De vakleerkracht wordt aangestuurd door een regiobegeleider.

 

Wat vragen wij?

 • een warm hart voor kinderen!;
 • een lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding (of in opleiding hiervoor);
 • een open christelijke geloofsovertuiging met kennis van de Protestantse traditie;
 • de bereidheid tot het volgen van de interne opleiding en deel te nemen aan activiteiten ten behoeve van de individuele professionalisering;
 • verbondenheid met een Protestantse Kerk;
 • een open houding naar en bereidheid tot samenwerking met de andere denominaties binnen de sector voor Vormingsonderwijs.

 

Wat bieden wij?

 • Een boeiende en uitdagende functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden.
 • Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sector brede CAO voor GVO en HVO.
 • De aanstelling is bepaald t/m 31-07-2022, met de intentie tot verlenging.
 • De functie is ingedeeld in de LA- schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO.
 • De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kunt je contact opnemen met Marjon Jongsma, regiobegeleider PC GVO (06-46178552, m.jongsma@pcgvo.nl, ook ’s avonds en in het weekend, bij geen gehoor s.v.p. voicemail inspreken, zodat ik terug kan bellen).

 

Reageren

Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met zaterdag 8 januari 2022 mailen naar m.jongsma@pcgvo.nl met als onderwerp ‘sollicitatie Leusden’.

De briefselectie vindt plaats in week 2.

De eerste gespreksronde vindt, zo mogelijk, plaats op donderdag 13 januari 2022 in Amersfoort.

Een eventuele tweede gespreksronde vóór dinsdag 18 januari 2022.

Proeflessen vinden, zo mogelijk, plaats op dinsdag 18 januari 2022 op ’t Palet in Leusden.