Voorthuizen, Loenen, Barneveld, Deventer, Holten, Klarenbeek

Vakleerkracht Gelderland

PC GVO zoekt een vakleerkracht Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) op diverse plaatsen in Gelderland

 

 • aanstelling betreft 13 lesuren van 45 minuten en 4 lesuren van 30 minuten; 0,5220 fte
 • de aanstelling verkleinen tot één of enkele scholen behoort ook tot de mogelijkheden;
 • inschaling in LA schaal van het primair onderwijs;
 • plaatsen en lestijden:​

Maandag

 • Voorthuizen: 9.00 - 11.15; 3 lesuren van drie kwartier;
 • Loenen: 12.30 – 14.30; 3 lesuren van drie kwartier.

Dinsdag

 • Barneveld: 13.00 – 15.00; 3 lesuren van drie kwartier.

Woensdag

 • Deventer: 11.15 - 13.50; 4 lesuren van 30 minuten.

Donderdag

 • Holten: 9.15 - 12.00 ; 3 lesuren van drie kwartier;
 • Klarenbeek: 13.00 – 13.45; 1 lesuur van drie kwartier.

 

Doel van de functie

Als docent breng jij leerlingen in contact met hoofdmomenten (Bijbelverhalen, feesten, rituelen en symbolen) van de joods-christelijke traditie. Je begeleidt hen in de vorming en ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, met respect en waardering voor andere levensbeschouwingen.

Je levert een bijdrage aan onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling in het vakgebied Godsdienstige Vorming.

 

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een openbare basisschool met leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De lessen GVO worden gegeven door docenten GVO die in dienst zijn van de stichting PC GVO (protestants christelijk godsdienstig vormingsonderwijs). De docent GVO werkt onder leiding van een regiobegeleider. Het GVO onderwijs wordt lokaal door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen ondersteund.

 

Werkzaamheden

1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door o.a.:          

 • het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen;
 • het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal - culturele achtergronden;
 • het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • het bieden van rijke leeromgevingen, waarbinnen leerlingen kernwaarden van het christelijk geloof ontdekken.

 

2. Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door o.a.:

 • het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
 • het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen;
 • het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als levensbeschouwing, maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten.

 

3. Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten door:

 • het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie;
 • het bestuderen van relevante vakliteratuur; theologisch, kerkelijk en pedagogisch- didactisch.

 

Wat wij vragen

 • een warm hart voor kinderen en pedagogische tact;
 • een open geloofsovertuiging;
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van godsdienstonderwijs en vorming;
 • een onderwijsbevoegdheid als basisschoolleerkracht of docent godsdienst
 • een diploma Godsdienstleraar Openbare School of een opleiding van vergelijkbare inhoud en niveau òf de bereidheid tot het volgen van een interne opleiding daartoe;
 • kennis van de leerstof;
 • inzicht in de organisatie- en werkwijze van de openbare scholen;
 • flexibele instelling en zelfstandigheid;
 • invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • betrokken lid van een kerkgenootschap.

 

Wat wij bieden

Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en een inwerktraject op maat. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sectorbrede CAO. De aanstelling vindt plaats voor het lopende schooljaar (t.m. 31 juli 2021), met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de LA schaal van het primair onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de inhoud en procedure van de functie kunt u contact opnemen met I.J.M.Visser, regiobegeleider PC GVO Midden, mail: i.visser@pcgvo.nl of mobiel 06-31903090.

 

Reageren

U kunt uw schriftelijke motivatie met CV tot en met 9 januari 2022 e-mailen naar i.visser@pcgvo.nl; sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week daarna. De lessen vangen zo spoedig mogelijk aan. Bij de procedure behoort het inleveren van een les-opzet en het geven van een proefles.