Associate Lector

Driestar educatief en PC GVO zijn op zoek naar een associate lector

Driestar educatief en PC GVO  werken vanaf het voorjaar 2020 samen aan de opstart van een lectoraat. In dit lectoraat zal het godsdienstpedagogisch en didactisch handelen van PC GVO-docenten worden onderzocht, vanuit het verstaan van de bronnen en de samenleving. De onderzoeksopbrengsten komen ten goede aan de professionalisering van PC GVO-docenten en van leraren in het bijzonder onderwijs.
 
Voor dit lectoraat zijn we op zoek naar een associate lector (0,4 – 0,6 fte)

 

PC GVO en Driestar educatief

Docenten PC GVO verzorgen facultatief protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Dit schooljaar volgen ruim 22.000 leerlingen lessen PC GVO. Vormingsonderwijs verbindt het levensverhaal van leerlingen met Bijbelse. De leerling wordt geholpen om, in gesprek met de traditie, toenemend eigen antwoorden te vinden op levensvragen. Op die manier dragen PC GVO-docenten bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Én aan het vermogen van leerlingen om samen te leven met anderen in onze pluriforme maatschappij.Voor het lectoraat heeft PC GVO de samenwerking gezocht met Driestar educatief. Driestar Educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. Het ideaal van Driestar educatief is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hen iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben. Daar maakt Driestar educatief zich sterk voor, samen met scholen, (aankomende) leraren, ouders en achterban. Driestar educatief ontwikkelt kennis op drie gebieden: christelijk leraarschap, (school)leiderschap en vorming. In de instelling is de Bijbel en het gereformeerde belijden leidend.

Doelstelling van het lectoraat

De associate lector zal vanuit het verstaan van bronnen en samenleving het godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen onderzoeken van docenten PC GVO. De opbrengsten zullen ten goede komen aan de (na)scholing van de docenten. Zo wil het lectoraat bijdragen aan kwalitatief goed godsdienstig vormingsonderwijs. De onderzoekopbrengsten worden breder ontsloten, zodat ze ook impulsen kunnen geven aan de handelingsbekwaamheid van leraren in het bijzonder onderwijs; en aan het (academische) gesprek over de waarde van godsdienstig vormingsonderwijs in een seculiere context.  

Wie zoeken wij?

De beoogde associate lector heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek, is bij voorkeur gepromoveerd in de theologie en heeft hermeneutische en godsdienstpedagogische compententies.
Hij/ zij heeft aantoonbare belangstelling voor levensbeschouwelijke reflectie op vraagstukken van opvoeding en onderwijs.

Verder zien we graag terug: 

  • ruime ervaring met onderzoek, blijkend uit publicaties;
  • affiniteit voor en voeling met het primair onderwijs en belangstelling voor het geven van protestants godsdienstig vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs;
  • ervaring in het begeleiden van onderzoek tenminste op masterniveau;
  • in staat zijn om een constructieve rol te spelen in een internationaal netwerk van personen die actief zijn in vormingsonderwijs;
  • bereidheid te participeren in een relevant netwerk van wetenschappers die in het aangegeven domein of aangrenzende domeinen  bezig zijn;
  • lid van één van de protestants christelijke kerken;

De associate lector werkt samen met een kenniskring die is samengesteld uit de breedte van het protestantse veld. Samen met de kenniskring verricht de associate lector onderzoek en vertaalt onderzoeksresultaten naar de PC GVO-praktijk in het openbaar onderwijs.

Wat bieden wij?

De functie van associate lector betreft een projectbenoeming voor de duur van vier jaar, waarbij begonnen wordt met een jaarcontract. Wij bieden een stimulerende werkomgeving. Het formele werkgeverschap is ondergebracht bij Driestar hogeschool. Met enige regelmaat zal de associate lector ook werkzaam op het kantoor van PC GVO in Utrecht.
Salariëring conform de cao-hbo (schaal 13 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden). Wij zorgen voor een gedegen inwerktraject waarin je de organisaties leert kennen. Daarnaast bieden we voldoende professionaliseringsmogelijkheden.

Informatie en sollicitatie

Voor vragen over de vacature kun je terecht bij  drs. L.N. (Rens) Rottier, voorzitter college van bestuur Driestar educatief, e-mail l.n.rottier@driestar-educatief.nl, tel. 06-53237881  en dhr. W. (Wouter) Knoester, coördinator PC GVO, e-mail w.knoester@pcgvo.nl, tel. 06-11127943. Solliciteren kan tot en met 3 maart 2020.  Sollicitatiegesprekken vinden plaats op D.V. 13 maart 2020 vanaf 13.30 uur.