Nieuws

Wim Kuiper voorzitter Dienstencentrum GVO en HVO

Wim Kuiper benoemd als voorzitter van het Dienstencentrum GVO en HVO

Wim Kuiper is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van het dienstencentrum GVO en HVO.

In deze stichting werken humanistische, protestantse, rooms-katholieke, islamitisch-, en hindoeïstische organisaties samen voor het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.Zij verzorgen lessen godsdienstige en humanistische vorming voor 60.000 kinderen in het openbaar basisonderwijs. In deze lessen staan respect voor de ander, tolerantie en verbondenheid centraal.

Kuiper: Ik wil me er graag voor inzetten dat zoveel mogelijk leerlingen in het openbaar onderwijs bereikt worden met het prachtige onderwijsaanbod vanuit de diversiteit van religies en levensovertuigingen.

Wim Kuiper is een ervaren bestuurder die met veel kennis en kunde een goede bijdrage kan leveren bij belangrijke ontwikkelingen binnen het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

 

Per 1 november 2017 is Wim directeur-bestuurder van de stichting Socires. Onlangs heeft hij afscheid genomen als voorzitter van Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs, vanwege de afronding van zijn tweede en statutair laatste termijn bij deze organisatie. Eerder was hij werkzaam als docent aan de Universiteit van Maastricht, als wethouder in die stad en als lid van de Directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

GVO en HVO wenst u fijne feestdagen en vrede op aarde!