Vraag nu protestants vormingsonderwijs aan

Vraag nu protestants vormingsonderwijs aan voor het schooljaar 2021/2022 

Bij alle openbare basisscholen en samenwerkingsscholen ligt hij weer op de mat: de jaarlijkse brief om vormingsonderwijs aan te vragen voor het nieuwe schooljaar.  

Voor alle scholen is het een intensieve tijd, realiseert Wouter Knoester, directeur PC GVO en bestuursmanager Centrum voor Vormingsonderwijs, zich. ‘De afgelopen periode heeft het onderwijsveld zich enorm flexibel getoond. Ook voor onze vakleerkrachten  vormingsonderwijs had corona ingrijpende gevolgen. Laten we hopen dat het nieuwe schoolseizoen 2021/2022 er weer ouderwets ‘normaal’ uitziet, want juist bij vormingsonderwijs is het persoonlijke contact tussen vakleerkracht en leerlingen van grote waarde.’ 

Kosteloos, aanvullend onderwijs 

Ouders met kinderen op het openbaar basisonderwijs hebben een wettelijk recht op levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Er zijn hieraan geen kosten verbonden voor school of ouders, omdat de overheid dit onderwijs financiert. Ouders kunnen voor hun kinderen kiezen voor vormingslessen vanuit één specifieke levensbeschouwing, of voor vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen. Ook is maatwerk mogelijk, in overleg met de school. 

Inventarisatie 

De scholen kunnen via een informatiebrief ouders informeren over vormingsonderwijs en vragen om hun voorkeur en keuze. Op scholen waar nog geen vormingsonderwijs wordt aangeboden, kunnen ouders de schooldirecteur hiernaar vragen, of in gesprek gaan met de Medezeggenschapsraad. Na de inventarisatieronde gaat vormingsonderwijs in overleg met de betrokken scholen aan de slag om de vormingslessen voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. 

Over vormingsonderwijs 

Vormingsonderwijs helpt leerlingen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof of levensovertuiging voor ze kan betekenen. Het onderwijs wordt verzorgd door zeven denominaties: boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants. De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema's uit het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakleerkrachten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met anderen en de wereld. 

 

Meer informatie? www.pcgvo.nl  en www.vormingsonderwijs.nl of neem contact met ons op.