PC GVO start lectoraat bij Driestar educatief

PC GVO start lectoraat bij Driestar educatief

PC GVO begint een lectoraat in samenwerking met Driestar educatief. Voor dit lectoraat wordt een associate lector gezocht. De associate lector zal vanuit het verstaan van bronnen en samenleving godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen van PC GVO-docenten onderzoeken. De onderzoeksopbrengsten komen ten goede aan de professionalisering van PC GVO-docenten en van leraren in het bijzonder onderwijs.

Over PC GVO 

Docenten PC GVO verzorgen facultatief protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Dit schooljaar volgen ruim 22.000 leerlingen lessen PC GVO. Vormingsonderwijs verbindt het levensverhaal van leerlingen met Bijbelse verhalen. De leerling wordt geholpen om, in gesprek met de traditie, toenemend eigen antwoorden te vinden op levensvragen. Zo dragen PC GVO-docenten bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Én aan het vermogen van leerlingen om samen te leven met anderen in onze pluriforme maatschappij.

Doelstelling lectoraat 

De associate lector zal vanuit het verstaan van bronnen en samenleving het godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen onderzoeken van docenten PC GVO. De opbrengsten zullen ten goede komen aan de (na)scholing van de docenten. Zo wil het lectoraat bijdragen aan kwalitatief goed godsdienstig vormingsonderwijs. De onderzoekopbrengsten worden breder ontsloten. Zodat ze ook impulsen kunnen geven aan de handelingsbekwaamheid van leraren in het bijzonder onderwijs; en aan het (academische) gesprek over de waarde van godsdienstig vormingsonderwijs in een seculiere context.  

Plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief

Voor het lectoraat heeft PC GVO de samenwerking gezocht met Driestar educatief. Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. Het lectoraat krijgt een plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar hogeschool. Het ideaal van Driestar hogeschool is goed onderwijs dat is doortrokken van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hen iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben en bijdraagt aan hun plek in de samenleving. Het vormingsaspect van de opleiding heeft een directe relatie met het op te starten lectoraat.

Associate Lector gezocht 

De beoogde associate lector heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek en is bij voorkeur gepromoveerd in de theologie. Hij/ zij heeft aantoonbare belangstelling voor levensbeschouwelijke reflectie op vraagstukken van opvoeding en onderwijs. De associate lector werkt samen met een kenniskring die is samengesteld uit de breedte van het protestantse veld. Samen met de kenniskring verricht de associate lector onderzoek en vertaalt onderzoeksresultaten naar de PC GVO-praktijk in het openbaar onderwijs.

Lees hier de vacaturetekst Associate Lector.