Vormingsonderwijs op openbare basisscholen

PC GVO bij RTL4

Wij zijn op TV!

Bij RTL4 en RTL5 laten we voorbeelden van onze lessen zien. Kinderen en docenten leggen uit waarom GVO-lessen helpen om een eigen mening te vormen. 

 

Vormingslessen

Bij godsdienstige vorminglessen op basisscholen gaat het er om dat leerlingen werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving. Lees meer over de lessen bij 'Kijkje in onze lessen'.

De GVO-les stimuleert de leerlingen om hun eigen mening te vormen. Door de aangeboden vaardigheden en ideeën zullen ze steviger in hun schoenen staan.

Lessen aanvragen

Op veel openbare scholen krijgen leerlingen wekelijks een lesuur PC GVO. Bij zeven of meer aanmeldingen komt een vakdocent van ons de lessen geven.

De directeur van de school inventariseert in maart - mei de aanvragen van de ouders. Voor ouders en scholen zijn er geen kosten verbonden aan de lessen. 

Ik vind het belangrijk dat mijn kind weet wat de feesten betekenen 

Er zijn verschillende mogelijkheden bij het aanvragen van godsdienstig vormingsonderwijs:

1. De school biedt dit vormingsonderwijs al aan.

U kunt uw kind dan elk schooljaar intekenen. 

2. De school biedt nog geen vormingsonderwijs aan.

U kunt de directeur van de school vragen om het vormingsonderwijs van uw keuze aan te bieden. De directeur zal dan onderzoeken of nog meer ouders geïnteresseerd zijn en nagaan of er een docent beschikbaar is om dit onderwijs te geven.

3. Contact opnemen met de Medezeggenschapsraad.

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief.  De MR kan ook meedenken en beslissen over het aanbieden van godsdienstig vormingsonderwijs. U kunt bij de schoolleiding en bij de medezeggenschapsraad informeren naar de mogelijkheden.

 

Enthousiast geworden voor lessen PC GVO voor uw kind? Laat uw emailadres achter. Wij informeren u als de aanvraag van de lessen weer van start gaat.
 

Contactform

Ik ontvang graag meer informatie