Jubileum

PC GVO 10 jaar samen onderwijs

Vieren

We bestaan als PC GVO alweer 10 jaar! En dat willen we graag samen met jullie vieren op woensdag 25 november om 15:00uur. Wij hopen je te ontmoeten in een digitale viering. Jij als docent, bureaumedewerker en staflid, regiobegeleider, (oud) bestuurslid, lid van de plaatselijke (IKOS)werkgroep van een kerk, en ieder ander die betrokken is bij ons werk. In deze viering staan we stil bij 10 jaar samen onderweg.

Samen onderweg

We hebben samen al een hele reis afgelegd! We begonnen als losse vrijwilligers die her en der in het land met hart en ziel betrokken waren bij scholen en leerlingen. We zijn veranderd in een organisatie waar gewerkt wordt aan professionaliteit en kwaliteit. We zoeken ernaar dat we samen werken, leren en spelen. Want één plus één is meer dan twee. En dat wat destijds onze kracht was, is gelukkig nog steeds onze kracht: met hart en ziel bewogen bij het werk dat we doen. Betekenisvol, betrokken en betrouwbaar voor alle partijen waarmee we werken. Wat is dan ons werk? Dat we kinderen begeleiden om vanuit verhalen uit Bijbel en traditie hun eigen verhalen te vertellen en antwoorden te vinden op levensvragen, in woord, beeld en gebaar. Iedereen draagt daaraan bij vanuit zijn eigen expertise.  

Digitale viering

In deze feestelijke viering staan we even stil. We leven momenteel in een vreemde wereld waar genoeg is om bang voor te zijn of zorg om te hebben. Juist daarom willen we samen stilstaan. Stilstaan bij vragen: wat brengt jou in beweging? Wat heb je werkelijk nodig? Wat breng jij? Wat ontvang jij? Waar ben je dankbaar voor? En waar hoop je op? Op deze digitale vierplek nodigen we je ook uit om reacties te geven, zodat we verbonden en betrokken, samen onderweg zijn. Ben je op dat moment verhinderd? Ook later kun je terugkijken! Ben je betrokken bij ons werk, wil je meevieren maar je hebt geen uitnodiging ontvangen? Geef je dan op via info@pcgvo.nl.  

Tot dan 

Wij zien uit naar een feestelijke viering. 

Misschien niet live,  

wèl verbonden  

en  

samen onderweg.