Het wetsvoorstel voor structurele bekostiging is aangenomen!

De vlag kan uit!

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het ingediende wetsvoorstel.  Er komt structurele financiering voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

Ook is er een motie aangenomen, ingediend door mevrouw Bikker van de Christenunie met steun van een aantal andere partijen. Daarin wordt de regering verzocht om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017. Ook wordt gevraagd om voor 1 augustus 2017 met een algemene maatregel van bestuur te komen, waarmee de structurele bekostiging geregeld wordt.

 

PC GVO en de andere aanbieders van dit onderwijs zijn zeer verheugd met het aannemen van het wetsvoorstel en de motie. Hierdoor is het mogelijk om als PC GVO kinderen blijvend GVO-lessen aan te bieden en ook te groeien.