Certificaten uitgereikt aan dertien PC GVO vakleerkrachten

Tijdens een feestelijke uitreiking hebben dertien PC GVO docenten hun certificaat voor onze interne opleiding in ontvangst mogen nemen.

De opleiding is bedoeld om nieuwe vakleerkrachten kennis te laten nemen van het werkveld van PC GVO. Gedurende anderhalf jaar worden er vakken gevolgd als godsdienstdidactiek, Bijbelwetenschappen, Christelijke filosofie, theologiseren met kinderen en Godsdienstpedagogiek.

Per 1 februari zijn we gestart met de sectorbrede opleiding, een extra verdieping waarbij vakleerkrachten onder andere meer leren over de andere denominaties.