Bespreking initiatiefwetsvoorstel heeft plaatsgevonden

Bespreking initiatiefwetsvoorstel 

Een belangrijke stap voor PC GVO is gezet. De eerste termijn bespreking van het initiatiefwetsvoorstel heeft gisteravond plaatsgevonden in een plenair debat in de Tweede Kamer. De verschillende politieke partijen gaven hun inhoudelijke reactie op het initiatiefwetsvoorstel en stelden vragen aan de wetsindieners.

 

De eerste termijn bespreking is daarmee afgerond. Komende week worden de antwoorden op de ingediende vragen voorbereid en volgt de tweede termijn bespreking en/of een hoofdelijke stemming.

 

Het is bemoedigend om te zien hoe diverse politici zich sterk maken voor ons onderwijs. We ontvingen complimenten en er was waardering voor ons werk. We mogen blij zijn met dit resultaat en we zijn positief gestemd over het vervolg van de bespreking en stemming.