Behandeling initiatiefwetsvoorstel in Tweede Kamer

Behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer 

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel waarmee de structurele financiering van de sector GVO en HVO wettelijk moet worden verankerd, is aanstaande. Dat is goed nieuws. Volgens de huidige planning is de behandeling voorzien in week 41 op 11, 12 of 13 oktober.  

 

Op dit moment wordt godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) in het openbaar onderwijs gesubsdieerd. De kamerleden Ypma (PvdA), Voordewind (CU) en Rog (CDA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om deze subsidie om te zetten in structurele bekostiging. 

 

De initiatiefnemers maken duidelijk dat structurele financiering de noodzakelijke rechtszekerheid biedt ten aanzien van continueren van het kwalitatief verantwoorde aanbod van GVO en HVO. Het biedt tevens aan docenten voldoende carrièreperspectief. Aan hen worden door de overheid gestelde kwaliteitseisen gesteld. Dit is vastgelegd in de Wet BIO. 

 

Lees de brief ter ondersteuning van het wetsvoorstel die is ondertekend en verzonden door een groot aantal betrokken organisaties.