Verhalen leven

Ons onderwijs biedt leerlingen de kans om een eigen antwoord op levensvragen te vinden.
Proefles aanvragen Lessen vormingsonderwijs aanvragen

Lessen protestants vormingsonderwijs

Bij protestants godsdienstige vorminglessen op de openbare basisscholen gaat het er om dat leerlingen werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving. De lessen nodigen de leerling uit om zich te verwonderen, betekenis te geven aan verhalen en zorgzaam om te gaan met anderen en de wereld. Lees meer over de lessen bij 'Kijkje in onze lessen'.

De vormingsles stimuleert de leerlingen om hun eigen mening te vormen. Door de aangeboden vaardigheden en ideeën staan de leerlingen steviger in hun schoenen. 

Protestants vormingsonderwijs
Hallo Wereld, niet apart maar samen
Een les met Godly Play
Vormingsles ook op het speciaal onderwijs

Lessen aanvragen

Op veel openbare scholen krijgen leerlingen wekelijks een lesuur PC GVO. Bij zeven of meer aanmeldingen komt een vakdocent van ons de lessen geven. De directeur van de school inventariseert in maart - mei de aanvragen van de ouders. Voor ouders en scholen zijn er geen kosten verbonden aan de lessen. Er zijn verschillende mogelijkheden bij het aanvragen van godsdienstig vormingsonderwijs:

1. De school biedt dit vormingsonderwijs al aan.

U kunt uw kind dan elk schooljaar intekenen. 

2. De school biedt nog geen vormingsonderwijs aan.

U kunt de directeur van de school vragen om het vormingsonderwijs van uw keuze aan te bieden. De directeur zal dan onderzoeken of nog meer ouders geïnteresseerd zijn en nagaan of er een docent beschikbaar is om dit onderwijs te geven.

3. Contact opnemen met de Medezeggenschapsraad.

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief.  De MR kan ook meedenken en beslissen over het aanbieden van vormingsonderwijs. U kunt bij de schoolleiding en bij de medezeggenschapsraad informeren naar de mogelijkheden.

 

 

Bekijk een les!

Wat zou er gebeuren als we in een land leefden zonder regels? Stel je voor dat er geen wetten zouden zijn waar jij en andere mensen zich aan zouden moeten houden; wat zou er dan gebeuren? Aan de hand van een spel zonder regels voelen leerlingen hoe het is om zonder regels te moeten leven en leren zij dat regels gezamenlijke afspraken zijn, die noodzakelijk zijn om goed samen te kunnen leven. 

 

Download les

Ja, ik ben geïnteresseerd!