Jan van Doleweerd, associate lector

Lectoraatsplan

Stap voor stap krijgt de invulling van het lectoraat een gezicht. Na interviews met regiobegeleiders, vakleerkrachten en een expertmeeting met allerlei deskundigen op het gebied van godsdienstige vorming ligt er een door het bestuur goedgekeurd lectoraatsplan. Dit plan is de basis voor onderzoek en ontwikkeling op een aantal thema’s zoals ‘De contextualisatie van Bijbelse verhalen in een breed-religieuze context’, ‘Het vormingsideaal van de vakdocent GVO’, ‘Werkvormen in het vormingsonderwijs’ en ‘Herbronning in de christelijke traditie’.

Kenniskring

De lector heeft inmiddels een kenniskring om zich heen. De leden van de kenniskring dragen theoretisch en praktisch hun steentje bij aan het lectoraat. De kenniskring bestaat uit:

  • Lara Schout (regiobegeleider PC GVO)
  • Irma Visser (regiobegeleider PC GVO)
  • Hanna de Jong-Markus. Hanna werkt als onderzoeker en cursus coördinator Master Leren & Innoveren – Christian Education bij Driestar Educatief. Hanna rondt dit jaar een onderzoek af naar religieuze diversiteit op protestantse scholen.
  • Marjan Glaudé. Marjan werkt als medewerker Onderzoek & Ontwikkeling voor het Centrum voor Vormingsonderwijs.

We hopen dit jaar nog één of twee leden aan de kenniskring te kunnen toevoegen.

Activiteiten in de komende periode

Er staan diverse activiteiten klaar voor uitvoering: (1) een inhoudelijke bijeenkomst met de regiobegeleiders (juni), (2) deelnemen aan de nascholing en opleiding van vakleerkrachten, (3) een lectoraatsdag met diverse inspirerende activiteiten voor vakleerkrachten, regiobegeleiders, PABO-docenten en studenten in Gouda (D.V. 29 september) en (4) het uitwerken van een onderzoeksagenda.