Blog

Studiedag 25 mei 'Verhalen leven!'

Henk-Jan Gosseling, docent PC GVO

Studiedag 25 mei 'Verhalen leven!'

 

Ongeveer 150 GVO-docenten uit heel het land waren op deze zomerse dag naar Leerhotel Het Klooster in Amersfoort gekomen. Een inmiddels bekende locatie voor de jaarlijkse studiedag. Na de koffie en het weerzien met bekenden opende dagvoorzitter Kaj van der Plas de studiedag. Kaj is in het dagelijks leven dominee en verhalenverteller, en dat kwam goed van pas, want het thema van de dag was ‘Verhalen leven!’

 

Met een korte viering werd de dag geopend. We zongen liederen en luisterden naar een verhaal over een rabbi, die de kern van de Thora uitlegt. De Thora is samen te vatten in de zin ‘wat jij niet wilt dat jou gebeurt, doe dat ook een ander niet. Dat is de Thora, en de rest is commentaar’, aldus de rabbi. De lezing uit Mattheus 22 sloot hierbij goed aan, over het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste.

 

Namens de Ondernemingsraad (OR) ging Peter Buijserd vervolgens in op de rol van dit orgaan binnen PCGVO. Hij benadrukte dat de OR zijn werk alleen maar goed kan doen in samenwerking met bestuur en medewerkers.

 

Na Peter kreeg Roel van Swetselaar het woord. Roel is docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en hij volgt GVO al enige tijd. Hij toonde zich onder de indruk van de ontwikkeling die het vak en de organisatie de laatste jaren hebben doorgemaakt. Daarbij wees hij onder andere op het curriculum, de krijtlijnen, de nascholing van docenten en de OR. In zijn verhaal focuste Roel op een aantal uitdagingen voor docenten GVO. De eerste uitdaging heeft te maken met de vraag voor wie je dit werk doet. Dat kan zijn voor de leerlingen. Of voor jezelf. Of voor Jezus. Maar, zei Roel, vergeet ook de ouders niet. Dat zijn de opdrachtgevers, zij sturen hun kinderen naar de lessen GVO. En zijn vinden het blijkens onderzoek van belang dat hun kinderen met verschillende levensbeschouwingen in aanraking komen in de lessen. Roels betoog riep veel reacties op uit de zaal. Zo maakt het volgens enkele docenten nogal verschil of je met ouders in het openbaar onderwijs te maken hebt of in het bijzonder onderwijs. Dagvoorzitter Kaj moest flink wat meters maken met zijn loopmicrofoon om vragenstellers aan het woord te laten.

 

De tweede uitdaging die Roel schetste heeft te maken met het ‘vreemde’ karakter van de Bijbel. Ofwel, de Bijbel staat vol met eigenaardige verhalen. Zoals het Pinksterverhaal, waar de apostelen vlammetjes boven hun hoofd krijgen. Leerlingen denken dan, dat ze in brand staan. Hoe leg je dat uit? Of denk aan de opstanding van Jezus uit de dood. Ook al zo vreemd. En dan die naam van de hoofdpersoon: Jezus Christus. Veel leerlingen kennen zijn naam alleen nog als scheldwoord. Een hele uitdaging om die vreemdheid van de Bijbel handen en voeten te geven. Zodat leerlingen leren dat Jezus Christus meer is dan een scheldwoord. En dat zijn opstanding voor christenen de grond is van hun geloof.

Ik snap er helemaal niets van. Waarom gaf God zijn zoon twee scheldnamen als naam 'Jezus' en 'Christus'?

Na het verhaal van Roel gingen de deelnemers uiteen in zeven workshops. Ik zat zelf bij de workshops ‘Hier sta ik!’, die ging over hoe je als docent kan communiceren met verschillende stakeholders, zoals directeuren en ouders. We leerden dat in een gesprek niet alleen het gesprokene telt (daarvan beklijft slechts een klein deel), maar vooral ook aandacht, houding en stem.

 

In de zonnige tuin van het Klooster kon daarna genoten worden van een heerlijke lunch. De broodjes kip-tandoori en hummus met rode biet vonden gretig aftrek. Al kauwend hoorde ik van enkele docenten mooie verhalen over de groei van het aantal GVO -lessen op hun scholen. Verhalen waar je blij van wordt.

 

De workshops werden na de lunch hervat. Er was volop gelegenheid dieper op de onderwerpen in te gaan. Na de tweede ronde van de workshops werd de studiedag plenair afgesloten in de kerkzaal. Dagvoorzitter Kaj had zijn oor te luister gelegd in de workshops en zag verbinding als rode draad: Verbinding met jezelf. Verbinding met je bron. Verbinding met God. Verbinding met de leerlingen. Waarna hij een prachtig verhaal vertelde over een stadje, waar iedereen met zijn hoofd in de wolken liep. Veel rijkdom, volop dure huizen, maar ook wie het minder had werd niet vergeten. Bedelaars kregen altijd een aalmoes. Een rabbijn had een grote rol gespeeld bij dit vredige samenleven, door de burgemeester en de inwoners duidelijk te maken dat God 36 rechtvaardigen op aarde nodig heeft, om alles goed in stand te houden. En die rechtvaardigen weten dat niet van zichzelf. Toen dat besef doordrong bij de bewoners heeft dat hun veranderd, zo bleek. De mensen keken vanaf toen naar elkaar met een blik van: Zou hij een rechtvaardige zijn? Zou zij het zijn? En dat bleek een grote stimulans om elkaar goed te behandelen.

 

De muzikale uitsmijter van de dag werd verzorgd door de Gospelkiz, een koor van kinderen en tieners onder leiding van Esther Ocheng. Ze zongen ‘Zet je beste beentje voor en dans met mij, want ik ga altijd met je mee zegt Hij.’ Waarbij ze in polonaise door de zaal gingen en verschillende docenten aanhaakten.

 

Met een drankje en een hapje kon worden nagepraat over een geslaagde studiedag. Een woord van dank aan de voorbereidingsgroep is hier op zijn plaats. Het was goed om elkaar te ontmoeten en je te laten inspireren. Zodat we als docenten nog beter toegerust zijn om die vreemde en mooie verhalen te laten leven voor de leerlingen.