Blog

Blonde krullen bij SoM

Carla van Ee (docent)

Blonde krullen bij de SoM

Een beetje aarzelend, maar vol goede moed keken 16 leerkrachten, nu leerlingen op de Driestar Hogeschool in Gouda, Mevrouw Eefje van de Werfhorst aan. Vorsend keek zij op haar beurt haar nieuwe leerlingen aan en vroeg: ‘Hoe ziet een goede GVO leerkracht er uit?’

De leerkrachten keken elkaar aan. Ze durfden niet te zeggen dat mevrouw Van de Werfhorst heel goed naar hen moest kijken, zij hadden immers al jaren ervaring in het verzorgen van de GVO lessen op de openbare scholen. Ze zaten hier om de Scholing op Maat te volgen, samengesteld door Henk Kuindersma, om bekwaamheden voor het geven van lessen GVO verder te ontwikkelen en te verdiepen. 

 

‘Een jonge dame met veel blonde krullen!’ riep iemand, waarna iedereen in de lach schoot en het ijs gebroken was. Twintig bijeenkomsten volgden, verspreid over 2 jaar, waarbij ze zich als echte twintigers bogen over een POP en een Portfolio. De grijze cellen vulden zich met zoveel nieuwe en nuttige informatie, dat de grijze cellen in de haren gestaag toenamen. Ze kregen onder andere verschillende lesmodellen voorgeschoteld, leerden opnieuw te kijken naar godsdienst in het openbare onderwijs, het passend onderwijs, de narratieve leeromgeving, het klassenmanagement, kerncompetenties, hermeneutiek van de Bijbel, de (religieuze) ontwikkeling van het kind, inter-religie, hoe te dialogiseren, symboliseren, ritualiseren enzovoorts.

 

Ietwat duizelig stonden 16 leerkrachten in het vroege voorjaar van 2016 klaar voor het eindgesprek en lieten hun spraakwater stromen met goede resultaten. Met dit behaalde certificaat onder de arm zullen deze oud (nieuw) gedienden zich opnieuw op openbare scholen melden. Met krasse zinnen in hun rugzak als: ‘Denk vooral aan jezelf!’ (Eefje van de Werfhorst); ‘Bouw bruggen!’ (Corina Nagel); ‘Het gaat om de verwondering!’ (Dr. Klink); ‘De kinderen moeten het zelf ontdekken!’ (Corina Nagel) Verdiep je, voor je je les geeft in het kind zelf! (Jan Proos ) en: ‘Je moet bij de leerlingen het zweet van de rug af laten lopen, niet bij jezelf! (Roel van Swetselaar) staan deze mensen vol zelfvertrouwen voor de klas en vertellen glunderend dat hun juf geslaagd is. Wat natuurlijk in onze verwarrende taal anders begrepen kan worden:

 

‘Oh juf! Maar dan word je helemaal rood! Doet het pijn?’ ‘Nee joh! Dat is als je geslacht wordt!’ Ze werden hierna van harte gefeliciteerd. ‘Van harte betekent dat je het extra hard moet zeggen!’ Dat hebben deze dames natuurlijk wel verdiend!