Lectoraat

Nieuws

Welke vraagstukken in het PC-GVO vragen allereerst om een antwoord?

 

Doel:

Eerder heeft Jan van Doleweerd op basis van gesprekken met verschillende regiobegeleiders en vakleerkrachten vastgesteld wat belangrijke onderzoeksthema’s zijn voor het lectoraat PC-GVO. Vervolgens willen we nu graag van nog meer vakleerkrachten horen hoe zij tegen de urgentie van deze thema’s aankijken, welke concrete vraagstukken zij hebben, en wat voor soort antwoorden hen zouden helpen om daarin verder te komen op korte en middellange termijn. Dat is belangrijk omdat we praktijkgericht onderzoek doen: alleen als de vakleerkrachten iets aan onze resultaten hebben, heeft ons onderzoek zin en zijn wij tevreden.

 

Wat:

We willen diepte-interviews houden met acht verschillende vakleerkrachten waarbij we oog hebben voor identiteit en diversiteit van jullie als vakleerkrachten. De interviews duren 1 a 2 uur en kunnen op locatie van de vakleerkracht worden gehouden. De ervaring leert dat mensen die geïnterviewd worden het vaak leuke gesprekken vinden omdat ze kunnen praten over wat hen drijft en wat ze in het vormingsonderwijs tegenkomen, en daarbij ook voor zichzelf soms weer op nieuwe inzichten komen. Deelname is anoniem en vertrouwelijk. De interviews zullen in februari/maart 2022 plaatsvinden.

 

Wil je meedoen, lees dan het volledige document.